No module Published on Offcanvas position

Markkinatutkimukset

Web-pohjaiset online-kyselyt

Markkinatutkimukset

Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt web-pohjaiset kyselytutkimukset nopeasti ja kustannustehokkaasti.


Tutkimuspalvelumme

Onnistuakseen täydellisesti online kyselyt vaativat korkeaa ammattitaitoa ja yksityiskohtien huomioimista. Tarjoamme kattavaa ammattitaitoista tutkimuspalvelua kysymysten laatimisesta aina vastausten tarkaan analysointiin.

Online-kyselyiden tekninen totetus

 • Kyselypohjan räätälöinti asiakkaan toivomusten mukaan.
 • Kysymysten vienti järjestelmään
 • Kysymysten ja logiikan testaus.
 • Kyselyn aktivointi.
 • Kyselyyn johtavan linkin sisällyttäminen websivustolle tai osallistujien kutsuminen sähköpostikirjeellä.
 • Vastausten kerääminen ja analysointi.
 • Tulosten raportointi.

Neuvonta kyselyn laadinnassa

 • Taustamuuttujien ja kyselyn rakenteen määrittäminen.
 • Kysymysten sisällön määrittäminen.
 • Kohderyhmien löytäminen
 • Kyselyn tulosten tulkinta ja analysointi.

Palvelupakettimme

 

palvelusopimus
Palvelusopimus

Kiinteällä kuukausiveloituksella. Sovitut SLAN mukaiset palvelut.

työkohtainen sopimus
Työkohtainen sopimus

Veloitusperusteena hinnastoon tai tarjoukseen perustuva palvelu- ja/tai aikaveloitus.

yhdistelmä sopimus
Yhdistelmäsopimus

Kiinteä veloitus kuukausittaisesta peruspalvelusta. Hinnastoon tai tarjoukseen perustuva projektin palveluveloius.

Kysy miten voimme auttaa sinua
Ota yhteyttä Soita 0400 225 011