Verkkosivujen ylläpito

Yrityksen verkkosivustot on nykyään usein toteutettu jollain sisällönhallintajärjestelmällä (CMS). Suosituimmat täkkä hetkellä ovat Joomla!, Drupal ja WorPress. Lisäksi on tarjolla lukuisia eri palveluntarjoajien omia sovelluksia.

Sisällönhallintaan suunniteltujen järjestelmien ansiosta sivustoja voivat nykyään ylläpitää henkilöt, jotka eivät ole erityisesti perehtyneet tietotekniikkaan. Sivuston, eli sen ulkoasun ja sisällön, ylläpito vaatii kuitenkin osaamista, ymmärrystä ja aikaa.

Ylläpitoon varattava resursseja

Verkkosivuston sisällön ylläpidolla tarkoitetaan

  • Sivuston nykysisällön päivittämistä ja virheiden korjaamista
  • Sisäisen rakenteen ja linkityksen hallintaa sekä muokkaamista
  • Uuden sisällön, kuten uutisten, tiedotteiden, tavarantoimittajien aineistojen, palvelukuvausten, tuotetietojen ja kampanjoiden, tuottamista sivustolle
  • Sivuston sisällön asettelua ja muotoilua eli web-taittoa

Asiakkaat etsivät sivustolle tullessaan ensisijaisesti tietoa. Sivustolla olevan tiedon pitää olla kattavaa, ymmärrettävää, helposti löydettävissä, ajantasaista sekä virheetöntä.

Usein sivuston tai sen osien ylläpito on organisaatiossa jollekin määrätty sivutoiminen tehtävä. Ylläpito voi olla myös sisällönhallintajärjestelmän ja/tai sivuston toimittaneen yrityksen vastuulla.

Kummassakin tapauksessa asetelma voi johtaa siihen, että sivusto ei täytä sille asetettuja tavoitteita asiakkaiden eikä oman henkilöstön suhteen. Sen sijaan, että sisältö vakuuttaisi tai houkuttelisi, se tuottaa pettymyksen ja alittaa odotukset.

Vain asettamalla riittävät ja osaavat resurssit vastaamaan ylläpidosta, voidaan odottaa, että sivuston tarjoama tieto täyttää nämä vaatimukset.

Ylläpito vaatii osaamista

”Content Managerilla verkkosivujen ylläpito on kuin tekstinkäsittelyä”.

Tuttu argumentti, jolla sisällönhallintajärjestelmä myydään usein asiakkaalle. Valitettavasti totuus on, ettei Word tee kenestäkään kirjailijaa – eikä sisällönhallintajärjestelmä verkkotoimittajaa.

Sisällönhallintajärjestelmät ovat monista eduistaan huolimatta suhteellisen vaativia käytettäviä. Esimerkiksi ilman html-koodin perusteiden hallintaa, voi moni asia jäädä sivustolla viimeistelemättä.

Sivuston ylläpito edellyttää monen asian osaamista. Eikä pelkkä osaaminen riitä, vaan siihen tarvitaan myös halua ja aikaa tehdä.

Verkkosivuston ylläpitäjällä tulisi olla

  • Kirjallista osaamista eli kyky tuottaa verkkoon sopivaa asiatekstiä eri aiheista
  • Typografista tietotaitoa (verkkotaitto, fontit)
  • Tietoteknistä osaamista (julkaisujärjestelmän käyttö, html, kuvien käsittely)
  • Hyvä suomen* kielen taito eli kyky tuottaa sujuvaa, virheetöntä tekstiä
  • Toimialan ymmärrys (tekniikka, toimijat, dynamiikka, suhteet)
  • Kielitaitoa (ohjelmistot, aineistojen lokalisointi)

*) tai sivuston muun kotikielen

Tarjoamme kokemuksen käyttöönne

Verkkokirjoittaminen on erilaista kuin printtimediaan kirjoittaminen. Meillä on siitä kokemusta eri toimialoilta. Koska tietotekniikka on varsinainen leipälajimme ja monet asiakkaamme alan edelläkävijöitä, olemme ylläpitäneet sisältöä useissa eri ympäristöissä. Hallitsemme verkkotaiton ja typografian verkkojärjestelmissä.

Asiatekstin laadukas kirjoittaminen kuuluu peruspalveluumme. Suomen kielen osaaminen on sähköisten medioiden myötä rapautunut, mutta me tuotamme virheetöntä ja sujuvasanaista sisältöä eri kohderyhmille.

Tietoteknisen aineiston kääntäminen ja sen lokalisoiminen kotimaista toimintaa palvelevaksi on vaativaa, mutta meille tuttua puuhaa. Lokalisoimme aineistoja englannista ja ruotsista.