Tekstit

"Kuva tarvitsee tekstiä tuekseen, video tarvitsee käsikirjoituksen."

Tapauskertomus on suomenkielinen tai käännetty julkaisukelpoinen referenssijuttu tilaajan toteuttamasta kehityshankkeesta, -projektista tai -järjestelmästä. Referenssijuttu-palvelu (Case-in-a-box) sisältää asiakkaan määritysten mukaisen tapauskertomuksen suunnittelun ja toteutuksen Mextin menetelmiä ja välineitä käyttäen.

Palvelu

Referenssijuttu

Referenssijutun toteutusprosessin etenemisen.

Kuvaus

Referenssijuttu -palvelussa tilaaja saa markkinoiniti- ja viestintarkoituksissa hyödynnettävän asiakaskertomuksen. Referenssijuttu on hyvällä ja ymmärrettävällä "kauppalehtisuomella" toimitettu, esimerkiksi asiakasinstallaatiota, koskeva kertomus.

Juttuja on kahta tyyppiä:
 1. Suppea referenssijuttu käsittelee enintään kahta yhteistyötahoa ja on välilyönteineen noin 3 000 merkin mittainen.
 2. Laaja referenssijuttu käsittelee kolmea tai useampaa yhteistyötahoa ja/tai on tyyliltään kerronnallinen.

Palvelu voidaan toteuttaa joko kertaluontoisena tai jatkuvana. Tilaajan toiveesta tapauskertomus voidaan versioida eri välineisiin (internet, printti) tai kohderyhmään (lehdistö, jälleenmyyjät).

Referenssijuttu-palvelussa tuotetaan tapaustutkimuksen (case study) ajattelua hyödyntäen ja tilaajan määrittelyn perusteella kertomus, jolla kuvataan esimerkiksi vaiheita, joita organisaatio on käynyt läpi jonkin kehittämisprojektin kuluessa. Tapauskertomus ei ainoastaan kerro tapahtumien etenemisestä ja toteutuksen teknisistä yksityiskohdista, vaan sisältää informaatiota siitä, kuinka organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat konstruoineet oman historiansa ja mitä he ovat oppineet kokemuksistaan.

Tavoitteet

Referenssijuttu-palvelun tavoitteena on tekstin tuottamiseen liittyvän määrittelyn mukaisesti ja sovitussa aikataulussa,

 • tuottaa laadukas, määritellyn kohderyhmän huomioiva suomenkielinen tapauskertomus, jota voidaan hyödyntää muun muassa tilaajan kotisivuilla, esitteissä tai asiakashankinnassa
 • ottaa kertomuksen sisällössä hienovaraisesti huomioon tilaajan kaupalliset intressit
 • kirjoittaa kertomus hyvällä ja selkeällä, kohderyhmän huomioivalla kielellä
 • toimia yhteystahona ja tarvittaessa vastata asioinnista eri osapuolten kesken kertomuksen työstämisen aikana
Eteneminen
 1. Tilaaja toimittaa Mextille seuraavat tiedot:
  • tausta- ja yhteystiedot (tilaajan yhteyshenkilö, haastateltavat osapuolet)
  • aiheeseen liittyvä aiempi dokumentaatio (projektin kuvaus tms.)
  • konkreettiset ja yksilöidyt faktatiedot (yritykset, tuotteet ym.)
  • ensisijaisen ja toissijaisen kohderyhmän määrittely (keitä lukijat ovat)
  • tapauskertomuksen "idea" (kuvaus tekstin näkökulmasta)
  • mahdollinen muu taustoittava materiaali (esim. näyte yrityksen aiemmista tapauskertomuksista)
  • aikataulutoive
 2. Tilaajan toimittamiin taustatietoihin tutustuminen
 3. Tarvittavat haastattelut ja lisätietopyynnöt
 4. Kertomuksen ensimmäisen version kirjoittaminen ja toimittaminen kommentoitavaksi haastatelluille (ja mahdollisille muille asiakkaan määräämille tahoille)
 5. Kommenttien ja korjauspyyntöjen läpikäyminen
 6. Kertomuksen viimeistely (tarvittaessa toinen tarkastuskierros)
 7. Julkaisukelpoisen version toimittaminen asiakkaalle

Määrittelyt

Palvelun muut määrittelyt  
Kertomuksen pituus Suppea noin 3 000 merkkiä (sisältää välilyönnit), laaja yli 4 000 merkkiä
Työvaiheet Tausta-aineistoon tutustuminen
  Haastattelut 2 kpl puhelimitse tai 1 kpl paikan päällä (enintään 2 h, ei sisällä matkakuluja)
  Tekstintuotanto (sis. 1 korjauskierros)
  Viimeistely
Toimitusmuoto  Word- tai PDF-tiedosto
Versiointi Tilattavissa erikseen, esim. internet-julkaisu
Kuvausjärjestelyt Tilattavissa erikseen

Hinta sisältää kertomuksen taustoittamisen, enintään kaksi tuntia haastatteluja, tekstin työstämisen sekä yhden korjauskierroksen. Mahdollisiin haastattelukäynteihin ja/tai taustoittaviin tapaamisiin kuluvat matkakulut ja kahden tunnin ylittävä työaika laskutetaan erikseen.

Oikeudet

Tuotettujen tapauskertomusten tekijänoikeudet omistaa Mext Oy. Mext luovuttaa asiakkaalle tuotetun materiaalin vapaan käyttöoikeuden ja oikeuden teoskappaleiden valmistamiseksi viestintätarkoituksiin. Teoskappaleen valmistamisella tarkoitetaan teoksen toisintamista tietyn pysyvyyden omaavaan muotoon. Valmistaminen voi tapahtua millä tahansa käytettävissä olevalla tekniikalla.

Toimitusaika

Palvelu käynnistyy asiakkaan sitovan tilauksen myötä välittömästi. Valmis tapauskertomus on asiakkaan käytettävissä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tilauksesta ja kaikkien työssä tarvittavien tietojen toimittamisesta Mextin käyttöön tai suoritetuista haastatteluista, elleivät yhteistyötahojen aikataulut esimerkiksi tarkastuskierrosten osalta sitä estä.

Hinta

Suppea case

enintään kaksi yhteistyötahoa, pituus noin 3 500 merkkiä,

Laaja case

yhteistyötahoja kolme tai enemmän ja/tai tarinallinen case, vähintään 6 000 merkkiä

Molemmat sisältävät 2 h haastatteluja, trafikoinnin ja tavanomaiset tarkastuskierrokset.

Save
Evästeiden käyttäjäasetukset
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Jos kieltäydyt evästeiden käytöstä, tämä sivusto ei ehkä toimi odotetulla tavalla.
Hyväksy kaikki
Hylkää kaikki
Lue lisää
Analytics
Toiminnallisuudet, joita käytetään tietojen analysointiin verkkosivuston tehokkuuden mittaamiseksi ja sen toiminnan ymmärtämiseksi.
Google
Hyväksy
Hylkää