Asiakkuudenhallinta

Huolimatta siitä minkälaisia tuotteita tai palveluita tarjoat asiakkaat ovat tärkeitä liiketoiminnallesi. Asiakkaat antavat yrityksellesi tarkoituksen ja suunnan. Heiltä saat tärkeätä palautetta kehittääsesi toimintaa. Asiakastyytyväisyys tulisi olla jokaisen yrityksen keskipisteenä, sillä asiakkaita tulee arvostaa ja ymmärtää.

Asiakkaiden ymmärtäminen

Suhteesi asiakkaisiisi määrittää yrityksesi menestyksen. Tämä suhde riippuu paljon siitä kuinka hyvin tunnette toisenne. Asiakkaan on helppo hankkia tietoa yrityksestäsi mutta yrityksen voi olla hankala kerätä hyödynnettävää tietoa asikkaistaan. Vaikka asiakastietoa olisi kerättynäkin sen käyttäminen vaatii tietojen jäsentämistä, analysointia ja ylläpitoa. Hyödyntämällä asiakkuuden hallinta ohjelmaa pystytään palvelemaan molempia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla.

CRM:n edut

Virheettömän ja relevantin asiakastiedon kerääminen ja organisointi on aikaa vievää työtä. Siksi investointi laadukkaaseen asiakaiden hallinta ohjelmaan (CRM) on välttämätöntä kaikille yrityksille jotka haluavat parantaa asiakastyytyväisyyttä. CRM-ohjelman avulla yritys pystyy tunnistamaan, ymmärtämään ja palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

CRM:llä menestykseen

 • Tietojen organisointi
 • Mitä enemmän yritys tietää asiakkaistaan sitä paremmin se pystyy palvelemaan asiakkaitaan ja saamaan myös taloudelista hyötyä. Yrityksen asiakkaiden kanssa tapahtuva yhteydenpito on pystyttävä tunnistamaan, dokumentoimaan ja tallentamaan. Asiakkuudenhallintaohjelman (CRM) avulla tämä on mahdollista.
 • Tietojen parempi saatavuus
 • CRM mahdollistaa kaikkien yrityksen työntekijöiden pääsyyn asiakastietoihin. Tällöin he voivat palvella kaikkia yrityksen asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta työskentelypaikasta tai laitteesta.
 • CRM parantaa asiakaspalvelua
 • Käyttämällä asiakkuudenhallintaohjelmaa (CRM) asiakkaiden palveleminen nopeutuu. Asiakkaan otettua yhteyttä yritykseen sen edustaja pystyy näkemään asiakaan historiatiedot ja palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Päivittäisten tehtävien automatisointi
 • CMR mahdollisttaa myyntityöhön liittyvien lomakkeiden, raporttien ym. pienempien tehtävien työvaiheiden automatisoinnin. Näin myyntihenkilöille jää enemmän aikaa varsinaiseen asiakaiden palvelemiseen.
 • Parempi tietojen vaihto
 • Tiedot tallentuvat automaattisesti järjestelmään, jolloin sähköpostiviestejä, kalenteria ja puhelinnumeroita voi hallita ja tarkastella yhdestä paikasta. Myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutiimi voi jakaa arvokasta tietoa asiakkaista keskenään.
 • Tietojen raportointi ja analysointi
 • CRM järjestelmä tallentaa tiedot yhteen paikkkaan, mikä mahdollistaa tietojen analysoinnin kokonaisuutena. Tehokkaiden raportointityökalujen avulla voidaan muodostaa automatisoituja raportteja palvelemaan sekä asikkaita että yrityksen työntejkijöitä.

SuiteCRM on suuryritystasoinen avoimeen lähdekoodiin pohjautuva asiakassuhteiden hallinnan (CRM) ratkaisu. Avoimen lähdekoodin CRM:ää käytetään usein vaihtoehtona suurten yritysten, kuten Salesforcen ja Microsoft Dynamics:in tarjoamille CRM-ohjelmistoille. SuiteCRM on räätälöitävissä niin suuryrityksien, keskisuurien ja myös pienten yritysten tarpeisiin.

SuiteCMR:n avulla pystymme tarjoamaan sinulle kustannustehokkaimmat ratkaisut myynnin-, markkinoinnin- ja asiakastuen tehtävien hallintaan. Meidän kautta saat järjestelmän asennuksen, neuvonnan ja käytön aikaisen ylläpidon. CRM:n avulla varmistat parhaan mahdollisen asiakkuudenhallinnan.

SuiteCMR räätälöintipalvelu

 

SuiteCMR ylläpito -ja tukipalvelu

 

SuiteCMR migraatio ja päivitys

 

Sisällön tuotanto